Bütün Danışmanlık İhtiyaçlarınız İçin Blue Danışmanlık Yanınızda..

Ankara Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Hizmeti

Yatırım Teşvik Belgesi danışmalığı hizmeti şirketlerin yatırım yapacakları bölge, sektör ve kapasite araştırmalarının danışmanlık şirketleri tarafından yapılmasıdır. Yatırım teşvik danışmanlığı belge süreci öncesi ön bilgilendirmelerden yararlanmanızı ve mevzuat hakkında bilgi edinmenizi sağlayan hizmettir. Danışmanlarımız yatırım teşvik belgesi hakkında ücretsiz ön bilgilendirmeler yaparak sizin için en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Yatırım teşvik puan programları ile puanınızın hesaplanmasını sağlamaktadır.

Yatırım Teşviki Nedir?

Yatırım Teşviki, gereken şartları karşılayan işletmelerin devlette yardım ve teşvik alabilmesi demektir. Bu yardımları kullanmak isteyen işletmelerin Yatırım Teşviki Belgesi alması gerekmektedir. Yatırım Teşviki belgesi sayesinde işletmeler ihtiyaç duydukları zaman kolaylıkla devlet yardımlarından faydalanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Yatırım Teşvik Belgesi; yatırımın tüm özelliklerini içeren, yatırımın belirlenen asgari koşulları sağladığında destek unsurlarından yararlanmasını sağlayan, istenilen belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılacak yatırımların oluşturulması için düzenlenen belge denmektedir. Belge yatırımcılara birçok alanda destek verilmesini sağlamaktadır. Bu destek içeriği yatırımın süresine, yatırımın büyüklüğüne, yatırım bölgesi ve yatırım konusuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi; yeni kurulmuş ya da çalışmakta olduğu farketmeksizin herhangi bir işletmenin yatırımlarının devlet destekleri ve teşvikler tarafından karşılanmasını sağlayabilecek bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesini edinmiş olan bir işletme yatırım sürecinde ilave yatırımlarda da değişiklik yapabilmekte ve yatırımları için destek alabilmektedir.

Yatırım Teşviki Belgesini Kimler Kullanabilir?

Yatırım Teşviki Belgesini bütün işletmeler almak isteseler de bu belgeyi alabilmek ve kullanabilmek için istenen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartları sağlamakta olan dernek ve vakıflar, kamu kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, ortaklı kuruluşlar, sermayeli şirketler, yabancı işletmelerim Türkiye şubeleri yatırım teşviki belgesi alarak kullanabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Destekler

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı yatırımcıların ticari hayatlarına büyük fayda sağlayacak destekler edinmesini sağlamaktadır. Yatırım Destek Belgesi edinildiğinde birçok alanda ticari destek elde edilmektedir. Bunlar:

  • KDV destekleri; KDV istisnası ve KDV iadesi,
  • Gümrük desteği; gümrük vergisi muafiyeti,
  • Vergi desteği; vergi indirimleri ve gelir vergisi stopajı desteği,
  • Sigorta pirimi desteği; Sigorta pirimi iş veren hissesi desteği ve sigorta pirimi işçi hissesi desteği,
  • Faiz desteği,
  • Yatırım yeri teminidir.

Bu destekler yatırımların özelliklerine göre verilmektedir. Yatırım şekli, boyutu, yeri, içeriği desteklerin kapsamını belirlemektedir. Yatırımcı danışmanlık hizmetlerinden yararlanırsa yatırım stratejileri kaliteli şekilde yürütüleceği için destek kapsamı da genişleyecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi destekleri kapsamında nakit para ödemeleri yapılmamaktadır. Yatırımcıların belgeyi almasıyla ödeme yükümlülükleri azalmakta, harcamaları en aza inmektedir. Ödeme yükümlülüğü oluşturabilecek KDV, gümrük vergisi, gelir vergisi stopajı  gibi ödeme kaynakları ortadan kalkacaktır. Sigorta primi iş veren hisseleri ve sigorta primi işçi hisseleri destekleriyle de ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Üç yıl süre ile verilen destekler yatırımcılara büyük katkı sağlayacaktır. Destek süresi yatırım özelliklerine göre de uzatılabilmektedir.

Ankara yatırım teşvik danışmanlığı hizmetleri, birçok yatırımcının ihtiyaç duyduğu, E-TUYS ve yatırım teşvik belgesi temini adına verilen tüm hizmetleri kapsamaktadır. Teşvik uygulamalarıyla alakalı tüm iş ve işlemlerin daha etkili şekilde yürütmek adına yapılan yatırım teşvik danışmanlığı, tüm iş ve işlemlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlayan hizmetlerdir. Tüm yatırımcıların devlet desteğinden yararlanabilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi amacıyla yapılan bu sistematik çalışmalar, maliyet ve hız avantajı sağlar.

Ankara yatırım teşvik danışmanlığı hizmetleri ise, kamu hizmetlerinin merkezi olan Ankara’da yapılan bu faaliyet, tüm Türkiye’den yatırımcıların ihtiyaçlarına pratik ve hızlı çözümler sunar. Ankara’dan yatırım teşvik danışmanlığı hizmeti alan bireyler, bilinmesi ve incelenmesi gereken tüm detayları öğrenebilirler.

Ankara Yatırım Teşvik Danışmanlığı Nedir?

Yatırım teşvik danışmanlığı hizmetleri, profesyonel danışmanlık şirketi merkezinin Ankara olması ve hizmetlerinde Ankara bölgesinde yer alan bakanlıkların nezdinde sunulması nedeniyle bu isimle anılıyor. Tüm Türkiye’de yer alan yatırımcılar ve hatta yabancı yatırımcılarda ihtiyaçlarını tek noktadan çözebilmektedir. Bu sebeple, başta yatırım teşvik belgesi veya diğer teşvik uygulamaları olmak üzere tüm ihtiyaç duyulan hizmet etkinliği konusunda arttırıcı çalışmalarda yürütülür.

Ankara yatırım danışmanlığı hizmetleri, Türkiye’nin tüm bölgelerinde yoğun şekilde yapılır. Aynı şekilde Türkiye’nin de tüm bölgelerine yoğun olarak devam ediliyor. Ankara’nın tüm bölgelerinde, birçok il ve ilçelerde çeşitli yatırımlarda yapılır. Yatırım teşvik sistemi ise daha bölgesel esasta yapılabilir. Bu sebeple tüm işlemler bölgesel şekilde yürütülürken, teşvik hizmetlerinin büyük bir kısmı, Ankara merkezli danışmanlık hizmetleri üzerinden yürütülür.

Ankara Yatırım Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Ankara yatırım teşvik danışmanlığı hizmetleri, yatırım teşviği ve diğer devlet destekleriyle alakalı tüm işlemleri kapsar. Fakat daha detaylı bakılırsa, yatırım teşvik belgesi temini konusunda yapılan bir ön hazırlıkla başlar. Yatırım teşvik danışmanlığı nasıl yapılır genel olarak bakarsak:

  • Danışmanlık hizmetlerinde, fizibilite, proje haline getirme, başvuru dosyalarını hazırlamak, sürecin takibi aşamalarını kapsar.
  • Teşvikli yatırımcıların ihtiyacı olan revizeler, teçhizat ve makine listesi ile alakal farklılıklar, diğer işlemler, satış, devir, ihraç izinleri, finansal kiralamalar, süre uzatımı ve tamamlama vizesini içerir.
  • E-TUYS sistemi içerisinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin eksiksiz şekilde yürütülmesi gereken tüm hizmetleri kapsar.
  • Ankara yatırım teşvik danışmanlığı süresince yatırımla alakalı tüm detaylar alınır ve konunun uzmanları tarafından incelenerek destek verilir.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı Avantajları

Yatırım teşvik danışmanlığı avantajları açısından baktığımızda, başlangıç aşamasından tamamlanan aşamaya kadar ihtiyaç duyulan tüm süreci kapsar. Bazı durumlarda danışmanlık hizmetleri, yatırımcılar tarafından tercih edilir. Bunun dışında sadece yatırım teşvik belgesinin temin için ihtiyaç duyulan hizmetlerle de sınırlı danışmanlık sunulmaktadır. Fakat bu noktada asıl doğru olan, yatırım süreci boyunca ihtiyaç duyulan yatırımların tek bir nokta üzerinden yürütülmesidir. Böylece hem yatırım teşvik belgesi kapsamında sunulan hizmetlerden en üst seviyede yararlanılabilir.

Bizimle İletişime Geçin!

Şimdi İletişime Geçin!