Bütün Danışmanlık İhtiyaçlarınız İçin Blue Danışmanlık Yanınızda..

Ankara Marka ve İsim Tescil Danışmanlığı

Marka Tescili, Faydalı Model, Tasarım Tescili ve Patent Danışmanlığı Nedir?

Marka Tescili ve Patent Nedir?

İşletmeniz bünyesinde bulunan hizmetlerin ya da ürünlerin diğer işletmelerde bulunan hizmet ya da ürünlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka adı verilmektedir. Bu işaretin yani markanızın yasal prosedürlerle korunması ve tüm hakları ile size ait olması işlemlerine ise marka tescili adı verilmektedir. Patent ise teknik bir alanda ya da bir ürünün üretim-kullanım aşamasında yeni bir çözüm getiren buluşa verilen isimdir. Patent verilen ülke içerisinde geçerlidir. Marka tescili ya da marka patent başvurusu Türk Patent Kurumu’na yapılmaktadır.

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, ülkemizde veya dünyada yeni bir şekilde ortaya çıkan ve sanayi alanlarında kullanılabilen buluş niteliğindeki kıymetli fikir ve projelerin sahibine bir süreliğine (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model sorgulama, faydalı model sahiplik başvurusu ve diğer tüm süreçler ile ilgili danışmanlık konusunda blue danışmanlık ekibinin tecrübesi ile hatlardan kaçınarak faydalı model koruma tedbirlerini almış olacaksınız.

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili yapıldığında markanıza ve ya şahsınıza ait olan tasarımların piyasada ticari kazanç elde etmek maksadıyla kullanılmasını engellemek ve hak sahipliği konusunu ortaya koymak için yapılır. Tasarım tesciline ihtiyacınız olan ürünleri, projeleri her birisi alanında uzman ve sektörel hakimiyeti olan danışmanlarımız ile koruma altına alacaksınız. Detaylar hakkında bilgi almak için ve danışmanlık randevusu almak için hemen bize ulaşın. Tescilli bir endüstriyel tasarım fikrinin veya ürününün başkaları tarafından çalınması durumunda tasarım sahibi tasarım tescil belgesini göstermek suretiyle tasarımının tamamını veya bir kısımını koruyabilir ve bütün haklarına sahip olduğunu gösterebilir. Tasarım tescil belgesini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat etmek gerekmektedir.

"Tasarım Korumasının Konusu" kapsamında bir tasarımda neler tescil edilebilir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca, "Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür." Kısaca, tasarım tescili, görünümü korumaktadır.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil veya marka patent başvurusu e-devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi fiziki olarak da başvuru imkanı bulunmaktadır. Marka tescil ve patent başvurularında şahsen başvuru geçerli olduğu gibi vekâlet vereceğiniz herhangi birinin de başvuru yapabilmesi mümkün kılınmıştır. Marka tescil ve patent başvurusu yapmanız için ticari kimliğiniz olması gerekmemektedir. Gerçek bir kişi olmanız başvuru için yeterlidir. Her marka için ayrı bir başvuru gerekmekle birlikte bir başvuru ile bütün markaların tescili ya da patenti yapılmamaktadır.

Kimler Marka Patent ve Tescil Başvurusunda Bulunabilir?

♦ Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

♦ Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yerleşim yeri olan veya ticari ya da sınai faaliyetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler

♦ Paris Sözleşmesi ya da Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler

♦ Karşılılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğunda bulunan kişiler marka tescil ve patent başvurusunda bulunabilirler.

Marka Patent Danışmanlığı ve Tescil Danışmanlığı Nedir?

Marka tescil ve patent başvuru ve onaylanma süreci bir dizi takip edilmesi gereken iş ve işlemleri beraberinde getirmektedir. Çoğu zaman işletmeler ya da kişiler bu işlemlerle uğraşacak birilerini aramaktadır. Yeni bir iş kolu olarak Marka Patent Danışmanlığı ve Marka Tescil Danışmanlığı bu ihtiyaca yönelik ortaya çıkmıştır. Marka tescil ve patent danışmanlığı başvuru öncesinde evrakların hazırlanması işleminden başlayarak sizi markanızın tescil edilmesi ve patentin alınması işleminin sonuna kadar yanınızda olarak vekâlet olarak işlemlerinizi adınıza yürüten kişilere verilen addır. Vereceğiniz vekâlet ile tüm işlemleriniz adınıza kolaylıkla yapılacak ve sorunsuz şekilde sizlere teslim edilecektir.

Bizimle İletişime Geçin!

Şimdi İletişime Geçin!